Priser

Afregning af elektricitet
Afregning af ydelser leveret fra HEF Net A/S varetages af elhandleren.
 
Indplacering i tariffer

  •     A2 (timeafregnet højspændingsmåling 60kV)
  •     B1 (timeafregnet højspændingsmåling 10kV, 20kV)
  •     B2 (timeafregnet lavspændingsmåling 0,4kV på 10/0,4kV- og 20/0,4kV-station)
  •     C1 (timeafregnet lavspændingsmåling 0,4kV ved forbruger)
  •     C2 (acontoafregnet)


Årsforbrug mindre end 100.000 kWh
Kunder placeret i dette interval er typisk privatkunder samt mindre erhvervsdrivende.

Aftagenummer
I forbindelse med det frie elmarked er der begrebet aftagenummer. Nummeret henviser til elmåleren i dit hus. Læs mere om aftagenummeret »