Tilslutningsbestemmelser

Her kan du læse de gældende bestemmelser vedr. tilslutning til elnettet i HEF Net A/S' forsyningsområde:

Tilslutningsbestemmelser

Tilslutningsbestemmelser - bilag 1 og 2

§ 4.1.1 og §7.2 er ændret den 23. oktober 2012.